Yaşamın en önemli kaynağı enerjidir. İster fiziksel olarak canlıların isterse toplumları hayat kaynağı enerjidir. Enerjinin olmadığı hayat durmaya ve yok olmaya mahkumdur. Başta ısı ve ışık enerjisi Güneş olmak üzere dünya üzerinde pek çok doğal veya yapay enerji kaynakları mevcuttur. ancak çoğun temelinde doğal kaynakların çevrimi vb yatar. Enerji kaynakları bir bakış açısı ile, Yenilenebilir Enerji Kaynakları veya Yenilenemeyen Enerji Kaynakları olarak sınıflandırılabilir.

inform-www.guckaynagi.com.tr

Enerji kaynaklarının sınırsız olması ya da hiç tükenmeyecek olması en istenilen durum olsa da, her türlü enerjinin tükeneceği varsayılmaktadır. Bu nedenle başta enerji tasarrufu olmak üzere birçok farklı başlık altında bu konu için son derece büyük bütçeler harcanarak çalışmalar yapılmaktadır. Amaç dünya nüfusunun enerji kaynakları bakımından çaresi kalmasını engellemektir. Sonuçta belli rezerv ve bu rezervin tüketim hızı ile eşdeğer bir enerji ömrü söz konusudur. Yenilenebilir Enerji Kaynakları işte tam da bu noktada oldukça kıymet-i harbiyesi olan bir konudur. Bunlardan daha fazla yararlanılması ya da bu tür enerji kaynakları üzerindeki araştırma bütçe ve çalışmalarının artırılması oldukça hayati önem taşıyan son derece de bilimsel yaklaşımlar isteyen bir konudur. Bu yüzdendir ki, bugün gelişmiş birçok ülke sahip olduğu enerji kaynakları üzerinde bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Mevcut kaynakların yetersiz kalması endişesi ya da yok olması muhtemel kaynakların fazlalığı gibi durumlara yönelik kaygıları olan ülkelerde bu tür enerjilerden had safhada yararlanılmaktadır. Mevcut en büyük enerji kaynakları petrol, doğal gaz ve kömür için 20 ila 100 yıl arası değişen ömürler biçilmektedir. Bugün dünyadaki birçok siyasi kargaşanın ve savaşın sebebi aslında enerji rezervleri üzerindeki hakimiyeti dayanır. Bu enerji rezervlerinin azalması, bugün bunlara sahip ülkelerin oldukça güçlü birer ülke olması gelecek için de ayrı bir kaygı konusudur. Bu yüzden her aklı başında teknik donanımlı bireyin enerji tasarrufu başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışma veya yönlendirme noktasında lehte yer alması oldukça mühim bir meseledir. Ülkemize bu noktada baktığımızda ciddi manada güneş, rüzgar, hidrolik ve yer altı suları gibi önemli enerji kaynaklarına sahip olduğumuz net olarak görülmektedir. Buradaki mesele veya hasıl olan sorun şudur ki, bu kaynaklar aktif olarak ne kadar kullanılmaktadır? Bunun için neler yapılmaktadır veya yapılacaktır? Özellikle tükenmesi muhtemel rezervlere dayalı enerji kaynaklarımızla ilgili durumumuz, bu konuda oldukça belirleyici bir yol haritası izlememiz gerektiğini fazlası ile ortaya koymaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları bakımından oldukça zengin bölgelerimiz mevcuttur. özellikle güneş enerjisi bakımından hemen her bölgemizde bireysel olarak kullanım mevcuttur. bunun mutlaka geniş ölçekli bir üreteç haline getirilmesi şarttır. Yine rüzgar bakımından oldukça şanslı noktalara sahip bir coğrafya olarak bundan da yeterince faydalanmalıyız. Gelecek bu tür enerjilerdedir.