Göğüs büyütme estetiklerinde bazı riskler ve hususlar mevcuttur. Her ameliyatta olduğu gibi estetik ameliyatlarının da bazı riskler taşıdığı söylenebilir. Kişiler göğüs estetikleri yaptırırken kararlı olmalıdırlar. Bu işi gerçekten isteyip istemediklerini tespit etmelidirler. Bu işlemi yalnız kendi istekleri doğrultusunda gerçekleştirmelidirler. Herhangi birisi istiyor diye bu işe girişmemelidirler. Kişi istediği değişikliğin tam olarak göğüs büyütme işlemi sayesinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tespit etmelidir. Örneğin kişinin sarkmış ve deforme olmuş göğüslerini göğüs büyütme estetiği aracılığıyla düzeltmesi mümkün değildir. Bunun için öncelikle göğüs dikleştirme operasyonu geçirmesi gerekmektedir. Bunlar haricinde kişi tüm riskleri ve ortaya çıkacak ihtimalleri doktorundan öğrenmelidir. Bütün bu ihtimalleri ve riskleri göz önünde bulundurarak ve kabul ederek ameliyat masasına oturmalıdır. Burada estetik cerrahın da her ihtimali hastaya aktarması gerekmektedir.

                Göğüs estetiği estetiklerinde bazı riskler ve hususlar şu şekildedir: ameliyat sonrasında kişide birtakım istenmeyen yara ve dikiş izleri kalabilir. Bu izler her ne kadar zaman içerisinde ten rengine dönüşmeye başlasa da kalıcıdır. Ameliyat sırasında istenmeyen herhangi bir maddeden enfeksiyon kapma riski daima mevcuttur. Ayrıca işlem sırasında kişide ağır kanamalar da gözlenebilir. Her zaman olmasa da bu durumla karşılaşılmaktadır. Büyütme estetikleriyle birlikte göğüslerde yaşanan dokusal ve hissel değişiklikler gözlemlenebilir. Ayrıca izler beklenildiğinin dışında iyileşme göstererek hoş olmayan kalıcı izler yaratabilir. Bunlar haricinde uygulanan genel anestezi yöntemi birtakım riskleri beraberinde getirebilir. Uygulanan meme protezlerinde daha sonra patlama riski de mevcuttur. Kişi bunu da göz önünde bulundurmalı ve ona göre yaptırmalıdır. Protezlerden sızma gerçekleşmesi durumunda saline protezlerde bu sıvı doğal yollarla dışarı atılsa da silikon protezlerde jel protezin içinde ya da dışında toplanabilmektedir. Bu sebeple kişi tüm bu risk ve olasılıkları göz önünde bulundurarak hala bu operasyonu isteyip istemediğine karar vermelidir.

                Göğüs büyütme estetik ameliyat bazı risk ve hususlar bu şekildedir. Eğer kişi göğüs büyütme ameliyatı yaptırma konusunda karalı ve istekliyse bu işlem uygulanabilir. Ayrıca tüm bu risk ve ihtimallere karşı genellikle olumlu sonuçlar görülmektedir.

Esteport estetik merkezi

Op Dr Ali Mezdeği