İngilizce, yaygın olması sebebiyle hemen her alanda karşımıza çıkmaktadır. Evrensel dil olarak kabul edilmesi ve özellikle bilim alanında geliştirilen her bir yeni ürünün mutlaka İngilizce’ye çevrilmesinin gerekliliği gibi durumlar söz konusudur. Dolayısıyla oldukça fazla ihtiyaç duyulan bir dil ve eğitim kurumlarında ilk dereceden, yüksek dereceye kadar İngilizce eğitiminin verildiğini görüyoruz.

Çeviri İngilizce Türkçe işleminde, yapılacak olan çevirinin yöntemi, çevirinin türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Burada genel olarak sıralandırabileceğimiz ve ilgili alanlara göre özel çeviri yöntemlerini ifade eden (Hukuki, Ticari, Tıbbi, Web Sitesi, Ürün) çeviri türlerinin yanı sıra genel olarak bir çeviriden de bahsetmek mümkündür.

İngilizce Türkçe Çeviri

İngilizce ve Türkçe farklı dil ailelerine ait olduğundan dolayı, çeviri yapılırken özellikle grammer yani dil bilgisi üzerinde durmak gerekiyor. Bu nedenle çeviri yapacak olan kişinin, çevirmenin, tercüman veya mütercimin gerekli olan dil bilgisi alt yapısını öncelikli olarak edinmesi gerekiyor.

Aynı dil ailesinden olan diller arasında bir çeviriden söz etmiş olsaydık, muhtemelen ekler ve cümle öğeleri ve daha bir çok dil bilgisi kuralı benzerlik gösterdiğinden dolayı, doğrudan çevirme mantığı da işe yarar olacaktı. Dolayısıyla diller arasında başarılı bir çevirinin temelinde esasında dil bilgisi yatar. Ancak çevirinin türüne göre ve bazı çevirilerde, daha çok telaffuz önemli olabilmektedir.

İngilizce yazılmış olan bir belgenin Türkçe diline çevrilmesi ve aynı şekilde İngilizce konuşan bir konuşmacının, simultane olarak adlandırdığımız sesli çeviri ile tercüme edilmesi işlemlerine genel olarak Türkçe İngilizce çeviri denmektedir. Bu konuda eğitim almış ve uzman olmuş kişiler, çeviri hizmetleri, tercümanlık hizmetleri gibi hizmetler sunarlar.

Çeviri Hizmetleri

İngilizce çeviri hizmetleri sunan bir firma yada kişi olabilir. Başarı seviyesi değişkenlik gösterir. Genel olarak bir firma yada kişi hakkında bir çeviri hizmet başarısını ölçmek adına; aldığı eğitim, daha önceki tecrübeleri ve en önemlisi de o dili konuşan insanlar ile ne sıklıkla görüştüğü ve hatta o dili konuşan topluma (ülkeye) gidip gitmemiş olduğu gibi kriterler göz önünde bulundurulabilir. Öte yandan çevirinin türlerine göre belirtmiş olduğumuz bu seviye belirleme kriterlerinin geçersiz yada daha önemsiz olabileceğini de söylemek gerekiyor.