Teknoloji hayatı kolaylaştıran, insana zamanda ve mekanda kolaylık sağlayan, yeni sosyal ilişkiler ortaya çıkaran, günümüzün olmazsa olmazı bir araçtır.

Bu araç hayatın oldukça farklı noktalarına etki etmiş ve geçmişe nazaran farklı ilişkilerin, farklı mesleklerin, farklı sektörlerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Teknolojinin gelişmesi ve internet kullanımının artışı alışverişi artık internet ortamına taşınmış, yazılım ve web tasarım önem kazanmış, tıp, mühendislik gibi alanlardan oldukça yaygın kullanılmaya başlamış hatta ortaya çıkan siber suçlar nedeniyle hukuk alanına dahi etki etmiştir. İnsan ilişkilerini kolaylaştırmış fakat bazı değişikliklere yol açmıştır. Kısacası teknolojinin gelişimi günümüzde bazı değişiklikler meydana getirmiş ve sosyal ilişkilerde yeni tanımlamalar ortaya çıkarmıştır.

Çoğu insan internetle farklı farklı nedenlerden dolayı alakadar olmak zorunda kalmıştır. Toplumun çeşitli kesimlerinden örnek verecek olursak; bir öğrenci bilgiye erişebilmek için internet kullanmak zorundadır. Bir firmada çalışan mühendis diğer firmalarla irtibat kurmak amacıyla mail kullanmak zorundadır. Babaannemiz hastaneden randevu almak için interneti kullanmalıdır. Teknolojik gelişme beraberinde dijitalleşmeyi getirmiş, bu da değişik sosyal ilişkilerin kurulmasına yol açmıştır. Bu sosyal ilişkilerin kurulmasına önayak olacak şeyinde internet olduğunu düşünürsek bütün bu gelişmelerin ve değişmelerin internet kullanımını arttırması kaçınılmazdır. Nitekim Türkiye İstatistik Kurumunun 2011 ve 2012 yıllarındaki araştırmalarına bakacak olursak; 2011 yılında hane halkı bilgisayar kullanımı %46,4 hane halkı internet kullanımı %45 iken bir yıl sonra 2012 de bu oranlar sırasıyla%48,7 ve%47,4 ‘e yükselmiştir. Bu oranlarda geçen zaman içinde ilerleyen teknolojiyle beraber internet kullanımının arttığı tezimizi destekler niteliktedir. Yine Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre internet kullanım artışı %70 oranında evlerde artış göstermiştir. 2011 ve 2012 yıllarında ki büyüme oranlarına baktığımızda 2011 de %8,8 olan büyüme oranı 2012’de % 2,2 ‘ ye düşmüştür. Bu oranlar bize internet kullanım artışının neden evlerde % 70 oranında arttığını anlamada yardımcı olacaktır. Yani büyüme oranındaki düşüş iş ilişkilerinden kaynaklı internet kullanımının azaldığına işaret ederek ev ortamında ki internet kullanımının üstünlük sağlamasına neden olmuştur. Bu oranlar ne olursa olsun geniş perspektifte yine internet kullanımı artmıştır.

Genel bir değerlendirme yapacak olursak, teknolojik gelişme sosyal ilişkileri, iş ilişkilerini farklı noktalara taşımış dolayısıyla insanlar istese de istemese de internet kullanmaya ya da internetle alakadar olmaya başlamıştır. Bu durum internet kullanımının artışını tetiklemiştir.